Konvertering

Konvertering

Konvertering eller att konvertera definieras ofta som förvandling eller ombildning. Inom marknadsföring handlar det om att få besökare eller användare att genomföra en handling. Ett köp av en produkt är en konvertering, men en konvertering kan egentligen vara det man själv bestämmer att det ska vara. Om målet är besökare till en hemsida, så kan en besökare motsvara en konvertering.

Konvertering och CRO

Många webbplatser har olika mål uppsatta för sajten. Ett mål kan vara konverteringar. Då behöver man själv definiera vad en konvertering är. Säljer man gula cyklar på en e-handel, så kan varje såld cykel vara en konvertering. Om man anordnar kurser så kan ett ifyllt intresseformulär eller varje anmäld person vara konverteringar. Att ha mätbara mål är att föredra, och alla konverteringar går att mäta så länge man har en tydlig definition av dem. CRO eller konverteringsoptimering är ett sätt att göra det enklare för besökare att konvertera på webbplatsen. CRO handlar främst om användarupplevelse och analys. Genom en analys av hur besökare beter sig på webbplatsen kan man dra slutsatser kring vad som behöver förbättras eller förenklas. Man optimerar webbplatsen för att öka antalet konverteringar.

Olika värde på konverteringar

Man kan ha olika typer av konverteringar på en webbplats, ofta kopplade till olika steg i kund- eller köpresan. För en bilhandlare kan det handla om att boka in provkörningar och sälja bilar. Varje bokad provkörning kan räknas som en konvertering, en genomförd provkörning kan vara en annan konvertering och en såld bil kan vara en tredje variant. Man kan välja att sätta ett värde på olika typer av konverteringar, även om det inte är priset på en såld produkt. Viktigt är dock att varje konvertering finns tydligt definierad så att inga missförstånd gällande värde och intäkter. Lyckas man med detta så ger man möjlighet att mäta om webbplatsen levererar det man vill eller inte.

Våra bästa artiklar om konverteringar

konverterande formulär

4 tips för att kontra formulärskräcken

Får du in för få leads via kontaktformuläret på din sajt? Här går Fredrik igenom fyra enkla tips på hur du kan öka konverteringsgraden för ditt formulär.

4 tips som förbättrar din sajts hastighet

Anledningen till att optimera din sajts hastighet är att det kan påverka din konverteringsgrad positivt. Vi ger dig 4 praktiska tips till hur du får en snabbare sajt.