Marknadsföring

Marknadsföring - toppbild

Marknadsföring är rimligtvis en central del i varje verksamhet. Det kan förstås ta sig olika uttryck men utan marknadsföring så går inget företag bra. När man pratar om marknadsföring på Internet så handlar det väldigt ofta om direkt mätbara resutlat i form av visningar, klick eller sales och leads. Det finns andra intressanta aspekter av till exempel sökmotormarknadsföring och sökmotoroptimering, det kan mycket väl stärka ditt varumärke rejält att ha en förstaposition på ett stort generiskt sökord.

Ofta kan man kombinera sina marknadsföringsinsatser med seo på mycket framgångsrika sätt om man är beredd att lyfta in de tankarna i arbetet. Framför allt kan man få mycket bra synergieffekter om man låter sökmotoroptimering vara en del av den marknadsföring man gör. Det kan dels användas för att fånga upp de möjliga kunder som man annars skulle tappa till konkurrenterna, de som sett reklamen på TV men glömde bort vad det var för företag och lyckades Googla fram huvudkonkurrenten. Det kan dels användas för att förstärka sig själv, en bra kampanj ska rimligtvis generera länkar till företagets hemsida och de länkarna kommer om det görs rätt leda till bättre sökmotorpositioner osv.

Marknadsföring har aldrig varit lätt och Internet gör det om möjligt än mer komplicerat, därför diskuterar vi det.