Länkar

Länkar är något som i många fall är absolut nödvändigt för en lyckad satsning på sökmotoroptimering och utgör själva ryggraden för hur Googles sökmotoralgoritm är utformad. Denna del inom sökmotoroptimering kallas ibland för off page-optimering och innebär helt enkelt att arbeta med yttre signaler för att få en sajt att synas högre upp i sökmotorerna.

I detta avsnitt tittar vi närmre på hur Google använder länkar i sin algoritm, hur du själv kan värdera externa länkar och hur du kan arbeta aktivt med din off page-SEO:

Så fungerar länkar och ”länkkraft”
I detta avsnitt beskriver vi hur länkkraft fungerar och varför det är viktigt för din sökmotoroptimering.

Vad är en bra länk?
Idag är det inte längre nödvändigtvis mängden länkar som avgör hur högt upp du syns i sökresultatet utan snarare kvalitén på de länkar som pekar mot din sajt.

Ankartext
En länks ankartext är det som står på själva textlänken och är en tydlig signal till sökmotorerna vad sidan länken pekar till handlar om.

Länkstrategi
I och med att länkar har blivit hårdvaluta inom sökmotoroptimering har webbmasters över hela världen därför utformat olika metoder för att tillskansa sig länkar. Här tar vi upp några av de vanligaste metoderna.

Sidan är senast uppdaterad 2019-10-29