Så fungerar länkkraft

Så fungerar länkkraft

Den mycket demokratiska grundtanken bakom länkar och länkkraft i Googles algoritm är att en länk till en sida innebär en ”röst” på sidan. Ju fler och starkare röster en sida har desto högre förtjänar den att synas i sökresultatet.

Styrkan varje länk för med sig baseras bland annat på hur stark den sida som länkar ut är i sig och hur många andra utlänkar som finns på sidan. Det är denna styrka som sökmotoroptimerare brukar kalla för ”länkkraft” eller ”link juice”.

Teoretisk och väldigt förenklat (de enda som vet exakt hur det fungerar är Google själva) fungerar länkkraft så att om du har en sida med 10 i länkkraft och länkar ut till tre andra sidor för du över 3,3 i länkkraft till dessa sidor. Länkar du till tio andra sidor för du endast över 1 i länkkraft till dessa sidor.

Länkkraft fördelas inte bara mellan olika sajter, utan även internt på din egen sajt. Det är därför viktigt att du ser över hur du länkar internt mellan dina sidor då du vill fördela så mycket länkkraft som möjligt på dina viktigaste undersidor. Har du en stor huvudmeny som länkar till många undersidor fördelas alltså länkkraften på väldigt många sidor. Det du vill göra är att hitta dina viktigaste undersidor och endast länka till dessa i huvudmenyn för att på så vis fördela länkkraften så ekonomiskt som möjligt.

PageRank

PageRank är Googles mått på antalet länkar och styrkan på de länkar som en sida har pekande mot sig. Tidigare var det absolut viktigaste måttet på hur värdefull en länk var den PageRank sidan som länkade ut hade. Idag är det endast en av många punkter att ta hänsyn till när du värderar länkar till din sajt.

Du kan med hjälp av bland annat Google Toolbar själv kontrollera vilken PageRank en sida har. Du får då se en siffra mellan 0-10.

Mycket talar dock för att denna siffra kommer bli allt mer dold och att Google så småningom kommer sluta visa den publikt. Under 2013 uppdaterades nämligen den publika PageRank-siffran endast två gånger. Det innebär att om din sajt är ny kommer du inte kunna se någon PageRank alls, även om din sajt är stark och har många bra länkar till sig.