On page-optimering

Sökmotorerna älskar innehåll – framförallt textinnehåll. Det är genom text sökmotorerna skapar sig en uppfattning om vad en sida handlar om och på så sätt kan avgöra vilka typer av sökfrågor som ska leda till att sidan ska synas i sökresultatet.

On page-optimeringMen det är inte bara brödtext som kan utgöra innehåll för sökmotorerna att tolka. I detta avsnitt om on page-optimering beskriver vi de viktigaste innehållsmässiga delarna du behöver få på plats för att öka förutsättningarna för dina webbsidor på din webbsajt ska synas i sökresultatet.

Detta kapitel innehåller följande sex delar:

 1. Sidtitlar
  Det enskilt viktigaste elementet på en sida.


 2. Rubriker
  Förtydliga vad sidan innehåller med bra rubriksättning.


 3. Meta description
  Sälj in klicket i sökresultatet med meta description.


 4. Brödtext
  Skriv innehåll som är uppskattat av både besökaren och sökmotorn.


 5. Sökmotorvänliga URL:er
  Skapa sökvägar som kan tolkas av både sökmotorer och besökare.


 6. Bilder, alt-attribut och namn på filen
  Skapa möjligheter för sökmotorn att tolka innehållet i dina bilder.

Sidan är senast uppdaterad 2014-07-23