Sökmotorvänliga rubriker

Man kan se en webbsida som en tidningsartikel. En artikel har alltid endast en huvudrubrik och beroende på hur omfattande artikeln är kan den delas in i underrubriker.

Varje webbsida ska även den endast ha en huvudrubrik. Huvudrubriken ska omgärdas av html-taggen <h1>. Eventuella underrubriker bör få html-taggen <h2>, <h3>, etc. beroende på hur många nivåer av underrubriker som behövs.

En del sajtägare skriver ingresser som de taggar upp som en underrubrik. Detta ska undvikas då det kan leda till att du tappar positioner i sökresultaten. Om du använder dig av ingresser och vill att de ska ha en annan formatering än brödtexten är det bättre att fetmarkera den eller skapa en separat formateringsmall för ingresser. Dock räcker det inte med att fetmarkera texten för att en sökmotor ska tolka det som en rubrik.

 

Följ dessa riktlinjer för att skriva en sökmotorvänlig h1-rubrik:

  • Den ska innehålla den sökfras du optimerar för
   Se till att den sökfras du vill synas på används i huvudrubriken i någon grammatisk form. Rubriken behöver inte vara exakt densamma som sidans titel, utan får gärna vara variant av titeln för att på så vis öka möjligheten att synas på fler relaterade fraser kopplade till sökordet.

 

  • Den ska sammanfatta innehållet och vara säljande
   En bra tidningsartikel har en rubrik som sammanfattar hela innehållet i ett fåtal ord och samtidigt lockar en till att läsa mer. Detsamma gäller en välskriven huvudrubrik på en sajt. Se därför till att rubriken är kärnfull och säljande så att besökaren förstår att den har hittat till en sida som är relevant för det den letar efter och därför vill stanna kvar på sidan.

 

 • Den ska vara den grafiskt mest framträdande
  Det ska synas att huvudrubriken är en huvudrubrik. Den ska ligga högt upp på sidan och vara större än övrig text på sidan.

Rubriken till en sida för gula cyklar skulle kunna lyda:

Våra gula och guldfärgare cyklar

Sidan är senast uppdaterad 2019-10-29