Sökmotorvänlig URL

Vad som står i en sidas URL – även kallad sökväg eller helt enkelt webbadress – påverkar hur sökmotorerna tolkar och viktar sidans innehåll.

En sökmotorvänlig URL är stort sett detsamma som en användarvänlig URL – det vill säga genom att läsa URL:en kan både besökaren och sökmotorn utläsa var i sajtstrukturen sidan ligger och vad sidan innehåller.

Har du möjlighet att påverka hur URL:erna på din sajt skapas är det därför alltid att föredra att skapa sökmotorvänliga URL:er som beskriver innehållet snarare än består av siffor och parametrar.

Följ nedanstående rekommendationer för att skapa sökmotorvänliga URL:er:

    • URL:en innehåller sökfrasen du optimerar för
      Se till att den sökfras du vill synas på används i URL:en. Det skickar en tydlig signal till sökmotorerna vad sidan handlar om.

 

  • Undvik variabler som är svåra för sökmotorerna att tolka
    URL:en ska inte innehålla tecken så som ”?”, ”=” eller ”&” som är svåra för både besökaren och sökmotorerna att förstå innebörden av.

URL:en till en sida om herrcyklar skulle kunna se ut på följande vis:
www.cykelsajten.se/herrcyklar

Det är ett bättre alternativ än exempelvis:

www.cykelsajten.se/productID=123