Sökmotorvänlig URL

Vad som står i en sidas URL – även kallad sökväg eller helt enkelt webbadress – påverkar hur sökmotorerna tolkar och viktar sidans innehåll.

En sökmotorvänlig URL är stort sett detsamma som en användarvänlig URL – det vill säga genom att läsa URL:en kan både besökaren och sökmotorn utläsa var i sajtstrukturen sidan ligger och vad sidan innehåller.

Har du möjlighet att påverka hur URL:erna på din sajt skapas är det därför alltid att föredra att skapa sökmotorvänliga URL:er som beskriver innehållet snarare än består av siffor och parametrar.

Exempel på sökmotorvänlig URL:

Följ nedanstående rekommendationer för att skapa sökmotorvänliga URL:er:

    • URL:en innehåller sökfrasen du optimerar för
      Se till att den sökfras du vill synas på används i URL:en. Det skickar en tydlig signal till sökmotorerna vad sidan handlar om.

 

    • Undvik variabler som är svåra för sökmotorerna att tolka
      Har man en filterfunktion, eller en sökfunktion på sajten så bör dessa resultat inte indexeras. Dessa funktioner kan skapa olika parametrar som ej är att föredra. En URL ska inte innehålla tecken så som ”?”, ”=” eller ”&” som är svåra för både besökaren och sökmotorerna att förstå innebörden av.

URL:en till en sida om herrcyklar skulle kunna se ut på följande vis:
www.cykelsajten.se/herrcyklar

Det är ett bättre alternativ än exempelvis:

www.cykelsajten.se/productID=123

Sidan är senast uppdaterad 2019-11-05