Sökordsanalys

Gul cykel

En bra sökmotoroptimerad sajt är uppbyggd ungefär som ett uppslagsverk där varje enskild sida avhandlar ett väl avgränsat ämne. Innan du börjar bygga din sajt behöver du därför sätta dig ner och fundera över vilka tänkbara fraser din målgrupp kommer att använda sig av när de söker efter ditt innehåll. Något som vi kallar för Sökordsanalys.
Detta är viktigt då det är avgörande för vilka ord och fraser du sedan fokuserar sidorna på din egen sajt kring. Detta låter enkelt men kan faktiskt kräva en del tankeverksamhet.

Gör klart för dig själv vad du erbjuder

För det första behöver du självfallet ha klart för dig var det är du erbjuder dina besökare. Säljer du cyklar online är naturligtvis ”cyklar” och ”cyklar online” fraser som kan vara intressanta då det är fraser med ganska stor sökvolym. Men om du bara säljer cyklar från din fysiska butik i Mora skulle det säkerligen inte vara lönsamt att försöka synas på sökordet ”cyklar” utan du bör istället fokusera på sökordet ”cyklar mora”. Detta för att det dels är mer relevant för din verksamhet, men framförallt är konkurrensen på en så nischad sökning betydligt mindre än på det breda sökordet ”cyklar”.

Sökfrasens bakomliggande syfte – täck in long tail i din sökordsanalys

För det andra behöver du hitta de sökord som verkligen driver din verksamhet framåt. Det gör du delvis genom att undersöka hur stor sökvolym sökorden har. Ju fler som söker på en fras desto större är ju möjligheten att driva mycket trafik. Men att bara fokusera på sökvolymen är inte optimalt, du måste också se till sökfrasens bakomliggande syfte – det så kallade ”search intent”. Du måste helt enkelt fråga dig; är en person som söker efter ”cyklar” verkligen beredd att köpa något från din cykelsajt, eller är personen bara ute efter generell information om cyklar?

I stora drag brukar det talas om tre olika typer av sökningar:

  • Navigationssökningar
    Navigationssökningar är helt enkelt sökningar du gör när du redan vet vilken sajt du vill besöka. Ett exempel på en navigationssökning är ”pineberrys hemsida”.

 

  • Informationssökningar
    Detta är frågeliknande sökningar där syftet är att lära sig mer om något, exempelvis ”hur lagar man punktering”.

 

  • Transaktionssökningar
    Den tredje typen – som är de intressanta att hitta om du driver en affärsverksamhet på nätet – är transaktionssökningar. Det innebär sökningar där det bakomliggande syftet är att köpa något eller anlita någon för en tjänst. Ett exempel på en sådan fras är ”köpa cykel online”.

Google Keyword Planner

För att undersöka hur många som söker på ett visst ord eller en fras kan du använda dig av Googles egna verktyg Keyword Planner. Det är gratis, men för att använda det krävs att du har ett Google Ads-konto.

När du använder Keyword Planner får du en uppskattad siffra på antalet sökningar i månaden på de sökord du anger. Du kommer också få förslag på liknande eller relaterade sökfraser och sökvolymen på dessa. Använd den data får i Keyword Planner för att hitta ord och fraser som du upplever kan leda din verksamhet framåt, och fokusera sedan din sajt kring dessa ord.

Vill du ha hjälp med att göra en Sökordsanalys för ditt företag, så kontakta gärna oss på Pineberry. Lycka till!