Sökmotorkonsult.se

Diagnostisera organisk trafikförlust i Google Analytics

Indikerar din trafikdata att din sajt har tappat organisk söktrafik från Google efter Googles mobiluppdatering? Är du orolig att en potentiell trafikförlust från Google orsakat ett intäktstapp? Vi guidar dig steg för steg i hur du analyserar din organiska söktrafikdata i Google Analytics.

En organisk trafikförlust kan vara en förödande ekonomisk förlust för din verksamhet om stora delar av intäkterna kommer från en organisk källa såsom Google. Vi lever efter devisen: allt som ska mätas, kan också förbättras. Det är därför ytterst viktigt att såväl den organiska som den betalda trafiken till din sajt mäts och utvärderas för att sedan förbättras. Vi är väl medvetna om de svårigheter som stora mängder tillgänglig data medför. För att kunna dra statistiskt säkerställda slutsatser behöver vi organisera och skära ner den tillgängliga datan utifrån vår frågeställning. Vi vill undvika känslan av att vara rik på data men fattig på information; utmaningen är således att skära datan rätt. Vi använder olika dimensionskonstellationer för att besvara vår frågeställning.

Inlägget tar avstamp i utgångspunkten där vår diagnos är oberoende av bransch, segment och storlek. Inledningsvis strävar vi efter att ta reda på om ett tapp faktiskt har ägt rum i den organiska trafikenDärefter går vi djupare för att utreda vad som är potentiella orsaker till tappet. Är tappet sökordsspecifikt och bundet till ett enskilt sökord? Är tappet enhetsspecifikt och bundet till en enhet såsom mobil eller desktop?

Vikten av att övervaka data över tid
Vi rekommenderar alltid att du, eller en extern konsult, övervakar din rankingdata för viktiga sökord. Det blir extra viktigt att ha koll på rankingdata vid en eventuell organisk trafikförlust. I ett exempel där du identifierar ett organiskt trafiktapp, och samtidigt noterar att positionen för det specifika sökordet är densamma som innan trafiktappet, så kan du med största sannolikhet utesluta att ett tapp i ranking för det specifika sökordet är orsaken till trafiktappet. Sannolikt är det något annat som orsakat tappet, såsom en säsongstrend eller övriga makroförändringar i segmentet. Notera även att den här typen av slutsats inte hade varit möjlig om du inte hade noterat tidigare positioner för det specifika sökordet.


Warning: Attempt to read property "ID" on null in /www/sokmotorkonsult.se/wp-content/themes/sokmotorkonsult/parts/cta-in-content.php on line 18

Identifiera organisk trafikförlust
Det första steget för dig är att avgöra om det faktiskt har skett en negativ förändring i din organiska trafik. Använd tillgänglig historisk data för att kunna fastställa att det är ett organiskt trafiktapp som har ägt rum. Du kan med fördel inleda din analys med att jämföra en månadsdata med föregående års motsvarande månadsdata.

Skärmavbild 2015-05-11 kl. 16.14.26

Du kan även jämföra månadens data med föregående månads data.

Skärmavbild 2015-05-13 kl. 10.40.43

En kompletterande jämförelse är att jämföra tidsperioden strax innan Google uppdaterade sin algoritm, det vill säga perioden före 21 april 2015 och efter 21 april 2015.

Skärmavbild 2015-05-13 kl. 15.54.24

Rapporten som vi sedan vill titta på hittar du under fliken Acquisition>all traffic>source/medium.

Skärmavbild 2015-05-13 kl. 16.01.16

Sökordspecifik trafikförlust
För att sedan avgöra om det är ett sökordsspecifikt tapp kan vi antingen analysera trafik på landningssidsnivå i Google Analytics, använda Google Webmaster Tools för att övervaka rankingen för det specifika sökordet eller använda ett externt verktyg. I det här inlägget använder vi Google Analytics för att titta på ett kluster av landningssidor som du sedan kan härleda till ett specifikt sökord. Rapporten hittar du under Acquisition>all traffic>medium>organic. Lägg till ”Landing page” som sekundär dimension.

Skärmavbild 2015-05-15 kl. 14.18.43

I rapporten kan du urskilja om det är en specifik landningssida som har tappat organisk trafik, eller om det är ett generellt mönster över hela sajten. Därefter kan du knyta landningssidan mot det specifika sökordet som du optimerar sidan för. Ett eventuellt tapp på sökordsnivå kan exempelvis bero på en ökad konkurrenssituation. Vill du ta det här en nivå till, finns alternativet att identifiera ett mönster i olika nivåer av strukturen på sajten. Låt säga att du har en e-handel med en struktur enligt startsida>kategorisida>underkategorisida>produktsida. Då kan det vara intressant att titta på om det är sökord på kategori eller produktnivå som har tappat organisk trafik.

Enhetsspecifik trafikförlust
Vi vet att den generella trafiken från mobila enheter har ökat markant. Därför är det viktigt för dig att övervaka den mobila trafikens utveckling. Genom att använda följande rapport i Google Analytics som visar den organiska trafiken uppdelad per enhet möjliggör du en analys av trafiken i de olika enheterna. För att jämföra trafiken mellan de olika enheter, gå till fliken Audience>mobile>overview. För att enbart visa den organiska trafiken, lägg till segmentet ”Organic Traffic” i toppmenynHär kan du jämföra datan för de olika enheterna för att se om den minskade organiska trafiken skiljer sig från enhet till enhet. Ett signifikant tapp i mobila enheter kan ses som en indikator på att din sajt har tappat positioner i det organiska sökresultatet som ett resultat av Googles mobiluppdatering och därmed tappar trafik. Är din sajt inte mobilanpassad, kan det vara dags att genomföra en mobilanpassning. 

Skärmavbild 2015-05-13 kl. 16.13.55

Skärmavbild 2015-05-15 kl. 13.43.40

Mobiltrafik på sidnivå
Vill du ta analysen ett steg längre, kan du addera ”Landing Page” som primär dimension och jämföra mobiltrafiken på sidnivå. Detta kan vara intressant då vi sen tidigare vet att Google avgör huruvida en sajt är mobilanpassad på sidnivå, inte på sajtnivå.

Har du inte fått nog av det fantastiska verktyget Google Analytics, kan du läsa mer om hur du använder Google Analytics för att utvärdera och förbättra ditt SEO-arbete samt om hur du använder olika tidsperioder för att jämföra historisk data. Lycka till!

 

Sidan är senast uppdaterad 2017-02-14

RSS feed for comments on this post.

Innan du kommenterar var vänlig och läs igenom reglerna för kommentarer

techjättarna

Amerikanskt lagförslag kan ändra spelplanen för Google

Ett lagförslag i USA hotar att drastiskt ändra spelplanen för techjättar som Google, Amazon och Apple. Om lagen blir verklighet kommer dessa företag inte längre få favorisera sina egna produkter och tjänster. Sannolikt skulle detta vara en positiv utveckling för mindre företag som är beroende av techjättarna för att nå nya kunder.

youtube

YouTube kan öppna upp för andra annonsnätverk

Google har erbjudit sig att öppna upp YouTube för andra annonsnätverk än sitt eget i ett försök att blidka myndigheterna inom EU. Är det på riktigt denna gång eller blir det ”bara” ett nytt CSS?

Björn Bydén, Michael Wahlgren och Felix Brynje i avsnitt 84 av Sökpodden

#84 Freshness

Kan Ahrefs nya sökmotor, Yep, utmana Google på riktigt? Detta är ett av ämnena som Björn, Felix och Micke pratar om i avsnitt 84 av Sökpodden. De djupdyker även i varför freshness är en faktor för Google och om man ska pinna i sina RSAs på Google Ads eller inte. Du lyssnar väl?

Collage av bilder på partiledarna, fr v till höger: Johan Pehrson, Ebba Busch, Per Bolund, Märta Stenevi, Nooshi Dadgostar, Ulf Kristersson, Riksdagshuset, Annie Lööf och Magdalena Andersson.

Partierna som är störst på Google – inför valet

Vilket parti har störst synlighet på Google? Och vilken av partiledarna googlas mest? Med knappt fyra månader kvar till valet gör vi ett SEO-nedslag i politiken. 

peak oil

Har vi nått ”Peak WordPress”?

För första gången i mannaminne så minskar marknadsandelen för WordPress. Är detta ett tillfälligt hack i kurvan eller är det ”Peak WordPress” som vi bevittnar?