Sökmotorkonsult.se

Interna länkar – En viktig faktor för SEO

Interna länkar SEO

Interna länkar är ett enkelt sätt för dig att själv hjälpa Google att förstå sajtens struktur, sidor och hierarki men det krävs att det görs på rätt sätt för att optimera sajtens innehåll fullt ut.

Interna länkar kopplar samman en sida med en annan sida på samma sajt. Länkarna är interna eftersom domänen för sidorna är densamma. Interna länkar skiljer sig från externa länkar som går till sidor på externa domäner.

Därför är interna länkar bra för SEO

Interna länkar är bra för SEO eftersom de hjälper Googlebot att förstå sajtens sidstruktur och hierarki. Det är ett sätt att fördela och framhäva de olika sidornas auktoritet. Ju tidigare en sida finns i sajtstrukturen desto viktigare anses den vara. Genom att internlänka till en viss sida stärker du sidans auktoritet vilket kan ha en positiv påverkan på sidans ranking.

Internlänkning är också ett sätt att fördela länkkraften över sajten. Startsidan är ofta den sida på sajten som får flest länkar till sig och därmed har mest länkkraft att fördela. Genom att internlänka i huvudmenyn och från startsidan delas länkkraften med flera prioriterade sidor på sajten.

En intern länkstruktur gör det också lättare att navigera sig på sajten. Det gäller både för användaren och Googlebot.

sajtstruktur interlänkar

Exempel på olika typer av internlänkning

Internlänkning kan göras på flera olika sätt:

1. Huvudmenyn och sidfoten

Länkar i huvudmenyn och sidfoten är sitewide vilket innebär att länkarna finns på varje sida på sajten. Ur ett strikt SEO-perspektiv vill vi bara länka till de viktigaste landningssidorna från huvudmenyn för att optimera dessa sidor med maximal länkkraft.

Det är viktigt att det inte är för många länkar i huvudmenyn och i sidfoten för att länkkraften inte ska spädas ut. Det måste såklart alltid vägas mot användarvänligheten på sajten.

2. Startsidan

Startsidan är den sida på sajten som oftast har flest externa länkar pekade till sig och därmed mest länkkraft. Interna länkar från startsidan sprider därför bra med länkkraft vidare. Från startsidan kan du därför med fördel välja att länka till särskilt viktiga sidor på sajten.

3. Breadcrumbs

Breadcrumbs är en form av internlänkning som hjälper Googlebot och användaren att förstå sajtens hierarki och struktur.

4. Länkar från huvudkategorier

Länkar till huvudkategorier är ofta från huvudmenyn och dessa blir då de viktigaste landningssidorna på sajten. Dessa ska i sin tur sprida länkkraften vidare i strukturen genom att länka till underkategorier på sajten.

5. Länkar i löpande texten

Ett av de kanske vanligaste sätten att internlänka på en sajt är i den löpande texten. Beroende på var i hierarkin sidan befinner sig skiljer sig styrkan på länken åt. En länk i den löpande texten på startsidan är till exempel starkare än en länk i den löpande texten på en underkategorisida.

Att internlänka i den löpande texten oavsett var i hierarkin som sidan befinner sig kan vara bra för att stärka sajtens relevans om ett visst ämne.

För att det ska gälla krävs det att länken är relevant för den aktuella sidan. Ett exempel är om du skriver ett blogginlägg om nya guldhalsband och internlänkar till kategorisidan för halsband på sajten. Det stärker då ämnets relevans på sajten.

Ankartexter

Interna länkar ger dig möjlighet att själv bestämma ankartexten för länken. En ankartext beskriver vad sidan som länken går till handlar om. När det gäller interna länkar och ankartexter kan det hjälpa Google att förstå strukturen och innehållet om den är beskrivande.

Google poängterar själva här vikten av att en beskrivande ankartext hjälper både sökmotorer och användaren att navigera bättre på sajten och förstå dess innehåll.

Det är viktigt att du inte använder samma ankartext till flera olika sidor på sajten. Det blir förvirrande för Google och kan leda till intern konkurrens mellan sidorna. Det kan i sin tur leda till att du kan få svårt att ranka på sökordet med någon av sidorna.

Google om interna länkar

 

Kan det bli för många interna länkar?

Både ja och nej. I Search Engine Journal framgår att enligt Googles John Mueller är det viktigt att du alltid har sajtens struktur i åtanke när du internlänkar. Om du länkar till alla sidor på sajten från startsidan till exempel kan länkarnas värde tappa betydelse och styrka eftersom Google har svårt att prioritera vilken sida som är viktigast.

Om du istället internlänkar till de viktigaste sidorna på sajten och från dessa vidare till sidor i samma kategori förstår Google strukturen och hur sidorna hör ihop.

Optimal länkstruktur:

Startsidan –> Huvudkategorier –> Underkategorier –> Produktsidor

Här hittar du interna länkar på din sajt

Du kan enkelt se vilka sidor som har interna länkar pekade till sig på sajten i Google Search Console under ”Länkar”. Här kan du på ett snabbt och enkelt sätt se vilka sidor som har flest länkar pekade till sig och vilka sidor som har få internlänkar.

Har du ett verktyg som Screaming Frog eller liknande kan du göra ännu mer djupgående analyser över exakt vilka sidor som saknar internlänkar. Om en sida som du vill ranka med saknar en intern länk behöver du hitta ett sätt att internlänka till den sidan för att stärka sidan auktoritet.

Behöver du hjälp med internlänkning på din sajt? Hör gärna av dig till oss på Pineberry.

 

RSS feed for comments on this post.

Innan du kommenterar var vänlig och läs igenom reglerna för kommentarer

Stark av backlinks

Anders Norén starkare än Google?

Enligt Ahrefs är andersnoren.se starkare än självaste Google. Kan detta verkligen stämma? Vad bygger Ahrefs data på? Vi tittar närmare på sambandet mellan backlinks och domänstyrka. Den 16 maj 2010 började en legend skapas. Anders Norén publicerade sin första artikel […]

Google lanserar infinite scroll

Google lanserar infinite scroll på mobilen

Infinite scroll är på väg till de mobila sökresultaten. Hur kommer denna nyhet påverka sidor som i dag rankar på sida två på Google? Eventuellt innebär det att dessa sidor kan vänta sig lite mer klick.

Amazon ads

Amazon Ads lanserat i Sverige

För ett tag sedan lanserade Amazon Prime vilket bland annat innebar snabbare leveranser för dig som köpare. Nu drygt 1 månad senare är den sista pusselbiten lagd och vi kan vi äntligen dela nyheten att Amazon Ads har släppts i […]

Title link

Title link

Senaste tidens titelkaos i sökresultaten har knappt gått att missa. Vi har skrivit om det här och vi snackade även om det i senaste avsnittet av Sökpodden. Google har på slutet publicerat hjälpdokument kring hur man som sajtägare kan kontrollera […]

Jonathan Olsson, Michael Wahlgren och Alexander Bergström i avsnitt 75 av Sökpodden

#75 Google vill bestämma

I vårt sjuttiofemte avsnitt av Sökpodden börjar vi titelkaoset som Google bjudit på senaste månad, för att ta oss vidare till ETA-annonserna kommer försvinna från Google Ads.